روابط ایران و اسرائیل در دوره پهلوی اول و نقش مصدق در عدم به رسمیت شناختن آن کشور

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

 

 

                                            ..................................................

 در فاصله ماه می 1948 (زمان تاسیس رژیم) تا ماه مارس 1950 (زمانی که دولت ایران این رژیم را به رسمت شناخت) ، سیاست ایران در قبال اسرائیل نامشخص بود . از سویی با توجه به قدرت نیروهای اسلامی در داخل کشور و احساسات عمیق اسلامی که در تار و پود جامعه ریشه دوانده بود ، حکومت پهلوی نمی توانست تا مدت ها هیچگونه حرکتی بر خلاف منافع مسلمین انجام دهد.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها